Polisen i Värmlands län

Polisen i Värmlands län

Polismyndigheten Värmland, som är en av 21 polismyndigheter i Sverige, leds av länspolismästare Dan Persson. Ledningen är lokaliserad till Polishuset i Karlstad.

Länspolismästare Dan Persson

Polisen i Värmland har ca 600 anställda. Verksamheten är organiserad i ledning, myndighetsstab och en operativ avdelning. Inom den operativa avdelningen finns fyra polisområden och länsgemensamma resurser.

Verksamhetens inriktning och mål finns i en årligt beslutad verksamhetsplan. I verksamhetsplanen finns nationella mål, lokala och gemensamma mål.

Den 15 februari 2013 antog polisstyrelsen årets verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är polisens mål och strategier för innevarande år. Målen följs upp månadsvis.

I verksamhetsplanen för 2013 pekas följande områden ut som prioriterade: Mängdbrotten, ungdomsbrottsligheten, livsstilskriminella och den organiserade brottsligheten.

Länspolismästare Dan Persson pekar ut några framgångsfaktorer för att nå målen: Samarbetet med kommunerna, gränssamarbetet med norsk polis och tull, polisens förmåga att arbeta integrerat mellan yttre och inre verksamhet samt att utveckla polisens förmåga inom internetvärlden.

 

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden