Gränsfonden

Gränsfonden är en EU-fond som ger stöd och uppmuntrar till aktiviteter som förstärker den yttre gränskontrollen. I Sverige förvaltas fonden av Rikskriminalpolisen.

Gränsfondens logotypEU stödjer projekt ekonomiskt för att främja utvecklingen inom olika samhällssektorer i EU. Stödet sker genom bidrag från olika fonder. Gränsfondens syfte är att bidra till att förstärka den yttre gränskontrollen i Schengens medlemsstater.

Myndigheter kan söka stöd

Myndigheter och departement som arbetar med gränskontroll- och viseringsfrågor kan söka stöd för olika projekt.

Målet med stöden är:

  • Effektiv kontroll och övervakning av de yttre gränserna.
  • Effektiv hantering av tillströmningen av personer vid de yttre gränserna.
  • Enhetlig tillämpning från gränskontrolltjänstemännens sida av EU-lagstiftningens bestämmelser.
  • Förbättrad förvaltning av medlemsstaternas konsulära verksamhet i länder utanför Schengen-området gällande dessa länders medborgare som vill resa till medlemsstaterna samt samarbetet mellan medlemsstaterna i det konsulära arbetet.

Inga ordinarie ansökningsomgångar

Gränsfonden kommer att slutrapporteras till kommissionen i mars 2016. De eventuella medel som kan komma att fördelas fram till dess är pengar som tidigare utdelats men inte utnyttjats. I dessa fall kommer förslagsinfordran att hållas enligt sedvanlig rutin. Läs mer om att söka stöd från Gränsfonden 

FAKTA/ Gränsfonden

  • Gränsfonden är en del av det allmänna EU-programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”.
  • I Sverige är Rikspolisstyrelsen ansvarig myndighet för Gränsfonden. Rikskriminalpolisen ansvarar för att genomföra uppdraget
  • Ett fondsekretariat på Rikskriminalpolisen sköter all administration kring fonden.
  • EU-kommissionen övervakar att medlemsstaterna sköter förvaltningen av Gränsfonden och att fonden används till det ändamål den är tänkt för.