Polismyndigheter - adress och kontakt

Varje län har en egen polismyndighet som är självständig. Inom varje myndighet finns ett antal polisstationer.

Sverige har 21 länspolismyndigheter. Den centrala organisationen består av myndigheten Rikspolisstyrelsen, RPS, och tillhörande Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen, Polishögskolan, Polismuseet samt Statens kriminaltekniska laboratorium som är en nationell forensisk expertmyndighet under RPS.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden