Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS) omfattar de regler som utfärdats av Rikspolisstyrelsen.

De är numrerade med RPSFS- eller FAP-nummer (föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet). RPSFS-numren är kronologiska och FAP-numren är tematiska.

Om du känner till något av numren kan du leta upp författningen du söker i menyn till vänster. Om du inte känner till FAP- eller RPSFS-numret kan du använda sökordsregistret för FAP eller förteckningen enligt FAP-nummer som finns nedan.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter gäller även efter 1 januari 2015

  Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS) fortsätter att gälla efter 1 januari 2015 tills den nya Polismyndigheten upphäver eller ersätter dem.
  De föreskrifter och allmänna råd som den nya Polismyndigheten beslutar, kommer att finnas i Polismyndighetens författningssamling (PMFS).
 • Förteckning enligt FAP-nummer

  Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 15 februari 2014, ordnade enligt Polisens klassifikationssystem (FAP-nummer).

 • Sökordsregister för FAP

  Sökordsregister över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 15 februari 2014.

 • Polislagen

  Polislagen - SFS 1984:387, uppdaterad 2013-01-01. För att läsa mer om till exempel övergångsbestämmelser http://www.riksdagen.se

112 vid larm
114 14 övriga ärenden