Inspektion av polismyndigheternas beslagshantering m.m.

Enheten för inspektionsverksamhet. Utgiven 2008-04-21.

Författare: Rikspolisstyrelsen/Verksledningskansliet
Utgivningsdatum: 2008-04-21