Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy handlar om hur alla anställda inom Polisen ska agera i sitt uppdrag. Den klargör vilka krav och förväntningar som ställs på var och en och vilka möjligheter som finns.

Polisens medarbetarpolicy  (.pdf, 356 kilobyte)
Författare: Rikspolisstyrelsen/HR-avdelningen
Utgivningsdatum: 2011-02-22