Polismyndigheten Värmland

Postadress: Box 157, 651 05 Karlstad

Kontakta oss:

Telefon: 114 14
Telefax: 054-18 30 04
Besöksadress: Polishuset Karlstad, Infanterigatan 22, Karlstad
Faktureringsadress: Polismyndigheten Värmland, Box 717, 981 27 Kiruna
Leveransadress: Infanterigatan 22, 653 40 Karlstad
Kontaktformulär:

Polismyndigheten Värmland

Presskontakt

Presskontakter

Obs! e-posten till officiella e-postadressen töms två gånger varje helgfri vardag.

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden