Förteckning enligt FAP-nummer

Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 15 februari 2014, ordnade enligt Polisens klassifikationssystem (FAP-nummer).

Förteckning enligt FAP-nummer  (.pdf, 38 kilobyte)
Författare: Rikspolisstyrelsen/Rättsavdelningen
Utgivningsdatum: 2014-02-04


112 vid larm
114 14 övriga ärenden