Lägg till eller ändra polisanmälan

Du kan alltid lägga till uppgifter i din anmälan och i vissa fall även ändra den. Här får du information om hur du gör.

Både att lägga till och ändra i en gjord anmälan sker på samma sätt. Ha gärna diarienumret framme. Numret hittar du högst upp till höger på anmälan.  

Det finns flera sätt att lämna uppgifterna på:

Återfunnet gods

Om du hittar ditt förlorade gods ska dina tillhörigheter avregistreras, kontakta Polisen. Hittegods.

Återta anmälan

En mottagen anmälan hos Polisen kan inte återtas eller raderas. Polisen har alltid en utredningsskyldighet i brott som faller under allmänt åtal.

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden