Polisen i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län

En synlig och aktiv polis är nödvändig för att förebygga brott och öka människors trygghet.

Poliser framför Uppsala slott

Vi är Polisen för dig som bor och vistas i Uppsala län. Varje dag, 24 timmar om dygnet, året runt arbetar våra 768 medarbetare vid länets polismyndighet för ett bättre och tryggare samhälle. Vi bekämpar och förebygger brott och olyckor. Vi utreder och löser de brott som ändå begås. Vårt mål är att du ska ha ett tryggt liv och en bra dag.

Polismyndigheten i Uppsala län har 768 medarbetare. Av dessa är 595 poliser och 173 civilanställda.

Polismyndigheten i Uppsala län omfattar åtta kommuner med en sammanlagd befolkning på drygt 340 000 personer. I länet finns fyra närpolisområden: Uppsala/Knivsta, Enköping/Håbo, Tierp/Älvkarleby och Östhammar. Till närpolisområdena hör fem polisstationer och fyra mindre kontor.

 


Erik Steen

"Polisens synlighet har ökat, människor uppger i undersökningar att de känner sig tryggare och genom förtroendemätningar vet vi att förtroendet för
Polisen ökar."

- Erik Steen, Länspolismästare

112 vid larm
114 14 övriga ärenden