Uppdrag och mål

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Människor ska känna sig trygga där de bor och vistas.

Polisens uppdrag

Polisens uppdrag beskrivs i Polislagen. För varje år kompletterar regeringen uppdraget genom ett regleringsbrev, som bland annat innehåller särskilda uppdrag som Polisen ska arbeta med under året. Uppdrag i regleringsbrevet

Mål

Polisens mål för de kommande åren kan i korthet sammanfattas så här:

  • Färre brott ska begås. Polisen ska genom planlagt brottsförebyggande arbete bidra till att färre brott begås.
  • Fler brott ska klaras upp. Polisen ska genom sin utredande verksamhet verka för att fler brott klaras upp.
  • Människor ska känna sig trygga. Polisen ska bidra till att människor känner trygghet och mindre oro för brott.
  • Polisen ska bli synligare. Polisen ska arbeta enligt metoder som gör Polisen synligare och mer tillgängliga för allmänheten.
  • Förtroendet ska vårdas och stärkas. Polisen ska slå vakt om det höga förtroende allmänheten har och arbeta för att det stärks ytterligare

Nationella mål och prioriteringar

För de viktigaste utmaningarna som Polisen har i det brottsbekämpande arbetet finns nationella mål, som visar en riktning och prioritering för Polisens arbete. Det är rikspolischefen som i sin tolkning av regleringsbrevet lyfter fram prioriterade områden och formulerar mål för Polisens arbete.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden