Författningssamling - RPSFS-nummer

Här finns Rikspolisstyrelsens författningssamling sorterad efter RPSFS-nummer.

Om du inte känner till RPSFS-numret kan du använda sökordsregistret för FAPeller förteckningen enligt FAP-nummer för att leta reda på det.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter gäller även efter 1 januari 2015

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS) fortsätter att gälla efter 1 januari 2015 tills den nya Polismyndigheten upphäver eller ersätter dem.

De föreskrifter och allmänna råd som den nya Polismyndigheten beslutar, kommer att finnas i Polismyndighetens författningssamling (PMFS).

    112 vid larm
    114 14 övriga ärenden