Problem med telefonin

Nationella problem med polisens telefoni gällande telefonnummer: 114 14.

Polisen har för närvarande stora problem med telefonitekniken på telefonnummer: 114 14. Felsökning pågår av aktuellt telefonbolag. Vid ärenden som kan anstå, vänligen återkom imorgon. Vid akuta händelser ring 112 som inte berörs av telefonistörningarna.

Nyhet från

Polismyndigheten i Skåne

112 vid larm
114 14 övriga ärenden