Pass och nationellt id-kort för barn och ungdomar

Personer under 18 år, som inte är myndiga, måste ha ett skriftligt medgivande från samtliga vårdnadshavare vid ansökan om pass och nationellt id-kort. Alla som ansöker, även barn och ungdomar, måste personligen komma till passexpeditionen.

Barn och ungdomar under 18 år måste ha minst en vårdnadshavare med sig vid ansökningstillfället. Vårdnadshavaren ska kunna visa godkänd svensk legitimation.

Kontakta passexpeditionen i förväg om den andra vårdnadshavaren inte vistas i Sverige och det är svårt att få fram ett medgivande.

Skriftligt medgivande för pass och nationellt id-kort

För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid skriftligt medgivande från samtliga vårdnadshavare vid ansökan om pass och nationellt id-kort. Det ska bifogas även om barnet har ett giltigt pass och nationellt id-kort. Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej den andre vårdnadshavaren.

Blankett för vårdnadshavares medgivande finns här på webbplatsen eller på närmaste polisstation. En motsvarande blankett finns även tillgänglig på passexpeditionen. Medgivandet ska dateras och får inte vara äldre än en månad.

Namnteckningen av närvarande vårdnadshavare bevittnar passhandläggaren. Passpersonalen bevittnar namnteckningarna av båda vårdnadshavarna på plats, om giltig svensk legitimation kan uppvisas.

Ansökan som gäller familjehemsplacerat barn

Ett beslut som styrker familjehemsplaceringen ska kunna uppvisas. Ansökan kan genomföras med en närvarande familjehemsförälder, men observera att det inte ersätter behovet av skriftligt medgivande från den eller dem som är vårdnadshavare.

Hämta pass eller nationellt id-kort

För ungdomar under 18 år hämtas passet eller det nationella id-kortet av en vårdnadshavare. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället. Se till att ha med godkänd legitimation.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden