Nyheter

Här kan du läsa nyheter från hela landet eller från ett specifikt län.

 • Ställ frågor till Polisens barnutredare

  2014-02-24: Barn som upplever hot och våld i hemmet drabbas både fysisk och psykisk. På onsdag 26 februari mellan 12.30 - 14.30 kan du ställa frågor om hur Polisen arbetar med barn som utsatts för brott i nära relationer direkt på Facebook.

 • Polisens årsredovisning 2013

  2014-02-21: Antalet anmälda brott minskar och tryggheten är fortsatt hög bland allmänheten. Däremot är utvecklingen för utredningsverksamheten något negativ. Det visar Polisens årsredovisning som lämnades till regeringen idag.

 • Pust Siebel avvecklas

  2014-02-20: Rikspolischefen har på torsdagen fattat ett beslut om att Pust Siebel ska avvecklas. En avvecklingsplan ska nu tas fram av Rikspolisstyrelsen.

 • Nya former av människohandel i Sverige

  2014-02-20: Rikskriminalpolisen har utrett sitt första fall av människohandel som syftar till att utnyttja någon för krigstjänst. Det handlar om en ung svensk pojke som greps utomlands.

 • Polischef vid EBM återgår till Rikskriminalpolisen

  2014-02-19: Med anledning av de uppgifter som framkommit i Dagens nyheter har Maria Lönegård, efter samtal med chefen för rikskriminalpolisen beslutat sig för att lämna sin post och återgå till Rikskriminalpolisen.

 • Chefen för verksledningskansliet lämnar

  2014-02-18: Kalle Wallin, chef för verksledningskansliet vid Rikspolisstyrelsen och tidigare länspolismästare i Örebro, slutar hos Polisen i vår.

 • Skärpta regler mot laserpekare

  2014-02-17: Från den 1 januari 2014 gäller skärpta regler för användning av starka laserpekare. Den som har en laserpekare utan tillstånd måste lämna den på en återvinningscentral före den 1 mars i år.

 • Här går vapensamlingen till Polishistorien

  2014-02-17: 34 militärer, 1 villa, 2 bombtekniker, 557 vapenlicenser och ett stort antal explosiva ämnen. Det bildar totalt ett av Jönköpingspolisens märkligaste fall på mycket, mycket länge.

 • RIF påverkar Pust-analys

  2014-02-14: Arbetet med att göra en analys som ska ligga till grund för beslut om framtiden för Pust Siebel pågår fortsatt. En aspekt är vilken betydelse ett beslut kan få för att de rättsvårdande myndigheterna ska kunna utbyta information digitalt och automatiserat.

 • Tre gripna misstänkta för grova ekobrott

  2014-02-13: Under det senast dygnet har Polisen i Västra Götaland gjort tillslag på olika platser i Trestadsområdet. Tre män är gripna. Insatsen är en del av arbetet i den nationella satsningen mot grov organiserad ekonomisk brottslighet.

 • Brottsoffer ger Polisen höga betyg för bemötande

  2014-02-10: Rikspolisstyrelsen har för andra gången genomfört en nationell brottsofferundersökning i syfte att undersöka hur brottsoffren upplever sina kontakter med Polisen. Resultatet visar på höga betyg men även att Polisen kan förbättra sig på olika områden.

 • Tillsynen över Polisen och Kriminalvården

  2014-02-07: Polisorganisationskommittén har fått i uppdrag av regeringen att samlat överväga frågan om tillsyn över Polisen och Kriminalvården. Fram tills dess att en tillsynsmyndighet är på plats kommer nuvarande tillsyn och granskning att fortsätta.

 • Flera ton stulen metall i beslag efter polisinsats

  2014-02-06: När Polisen i Västra Götaland nyligen slog till mot personer misstänkta för illegal hantering av stulen metall och skrot, togs bland annat flera ton metall i beslag. Metallstölder är attraktiva för kriminella, och prioriterade brott att lösa för Polisen.

 • Fortsatt analys av Pust

  2014-02-04: Det genomförs för närvarande en analys som ska ligga till grund för kommande beslut om framtiden för Pust Siebel. En delredovisning skedde under tisdagen.

 • Färre hastighetsböter utfärdade 2013

  2014-02-04: Att Polisen har utfärdat något färre böter 2013 beror på yttre omständigheter enligt Rikspolisstyrelsen, RPS.

 • Fler domar mot livsstilskriminella

  2014-02-04: Den nationella satsningen mot livsstilskriminella, personer som återkommande begår brott, bidrog till fortsatt goda resultat under 2013. 1625 domar meddelades och 286 personer fick hjälp till vård.

 • Här är brottsregistren sekretessbelagda

  2014-01-28: Med anledning av en privat webbplats som lanserades i veckan, där människor mot betalning kan kontrollera andras eventuella brottsförflutna, har många hört av sig till Polisen.

 • Polisen bjuder in till öppet hus om framtiden

  2014-01-27: Nu vill Polisen veta på vilket sätt du tycker att kontakterna och bemötandet kan bli bättre i framtiden. Under våren hålls sju dialoger där medborgarna kommer att kunna påverka hur den nya Polismyndigheten ska jobba från 2015.

 • Rikspolischefen kommenterar Pust

  2014-01-24: Polisens nya utredningsstöd Pust är infört i hela landet och används sedan en tid tillbaka i stor utsträckning. Rikspolischefen kommenterar.

 • Nya bättre metoder vid it-relaterade brott

  2014-01-23: Polisen ska bli bättre på att hantera it-relaterad brottslighet genom utbildning och samordning.

 • Senare datum för att söka till polisutbildningen

  2014-01-21: Vill du bli polis? Då kan du söka till polisutbildningen mellan 28 april och 23 maj. Från och med i år har Rikspolisstyrelsen gett Rekryteringsmyndigheten i uppdrag att utföra antagningen.

 • Tomas Landeström blir Polisens nya it-chef

  2014-01-21: Tomas Landeström utses till Polisens nya it-chef från och med 1 januari 2015 på ett särskilt tvåårigt förordnande. Uppdraget är att säkerställa kontinuiteten i alla de it-projekt som är direkt avgörande för bildandet av den nya Polismyndigheten.

 • Polisen ska bli bättre på att utreda våldtäkter

  2014-01-20: Enligt färsk statistik anmäldes endast 10 procent av alla begångna sexualbrott under 2013 och uppklaringen av våldtäkter är sedan länge låg. Nu vill Rikspolisstyrelsen identifiera framgångsrika utredningsmetoder och göra dem nationella.

 • Grova narkotikabrott i omfattande åtal

  2014-01-20: 11 personer står åtalade för inblandning i grov narkotikasmuggling och grova narkotikabrott. Flera myndigheter har samverkat tillsammans i ärendet, under ledning av Rikskriminalpolisen. 20 januari inleds rättegången.

 • Fyra dömda och stora mängder beslag i Göteborg

  2014-01-20: Polisens insatser efter höstens skottlossningar i Göteborg har gett resultat. Fyra dömda, fler avhoppare och stora mängder narkotika och vapen i beslag.

 • Rikskriminalen samordnar under valet 2014

  2014-01-17: EU-parlamentet den 25 maj. Riksdag, kommun och landsting den 14 september. 2014 är ett riktigt valår. Så tar sig polisen an uppgiften.

 • Många frågor om hedersvåld till expertgrupp

  2014-01-15: Polisens kompetensteam mot hedersrelaterade brott har varit igång i ett år. Under den tiden har gruppen hjälpt utredare och andra myndigheter med omkring 90 rådfrågningar.

 • Fortsatt hög nöjdhet med bemötandet på 114 14

  2014-01-13: Polisens servicemottagare fortsätter att vara nöjda eller mycket nöjda med bemötandet i kontakten med Polisens kontaktcenter. Det visar nya siffror från den senaste servicemätningen. Däremot når Polisen inte upp till målet gällande tillgänglighet.

 • Arbetet med våld i offentlig miljö granskat

  2013-12-20: Rikspolisstyrelsen har i en tillsynsrapport följt upp polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö.

 • Statskontoret granskar Rikspolisstyrelsen

  2013-12-20: Statskontoret har på uppdrag av regeringen granskat Rikspolisstyrelsens styrning och ledning av it-verksamheten.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Prenumerera på RSS-flöden