Polisen i Stockholms län

Boka tid för pass på nätet

Ett nytt tidsbokningssystem för ansökan om pass kommer införas i början av 2012 för att minska köerna på passexpeditionerna. Samtidigt ska det nya passet och det nationella id-kortet införas. Till dess måste alla myndighetens fotostationer bytas ut.

Josef Pelle är passhandläggare i City polismästardistrikt
Josef Pelle är passhandläggare i City polismästardistrik. Foto:Jimmy Gustafsson

När det nya systemet för pass och nationellt id-kort byts ut mellan 26 december och 2 januari 2012 kommer alla passtationer i Sverige hålla stängt. Provisoriska handskrivna pass kommer vara möjligt att få på Arlanda och Skavsta flygplats.

Tidsplanen för tidsbokningssystemets pilotdrift är försenat därför att testerna har tagit tre veckor längre tid än beräknat. Distrikten som kör pilotdriften är City, Täby i Roslagen och Västerort och motsvarar cirka 50 procent av distriktens alla passtationer. Det kommer även gå bra att ringa in och boka en tid den vägen.

- Det är viktigt att låta testerna ta den tid som krävs, så att vi får ett fungerande system utan tveksamheter, när det lanseras. Förseningen kan innebära att tiden för pilotdriften kortas ner motsvarande tid men datumet för driftsättningen är hugget i sten säger Jesper Hällberg, projektledare för tidsbokningssystemet.

Boka själv på nätet

Målet är att alla passtationer i länet ska ha driftsatt bokningssystemet innan sista februari 2012. Det nya bokningssystemet innebär att kunden kan gå in på internet och boka en tid på en passtation i länet. 

- Nu hoppas vi på att medborgarna vill göra det extra besväret att resa till den station där de fått den inbokade tiden. Väntetiden kan bli längre för drop in-kunderna, till att börja med, eftersom de som bokat tid hamnar före i kön när det är deras tid. Målet är att det på sikt bara ska finnas en kö för förbokade kunder, säger Jesper Hällberg.

Bättre kvalité och säkerhet

Med den nya fotostationen förbättras kvalitén på bilden i passet och id-kortet. Utformningen av passet och id-kortet ändras för att förbättra säkerheten mot förfalskning ytterligare.

- Vi har stora förhoppningar på att den nya fotostationen även kommer förenkla handläggningen för oss. Fotostationen erbjuder en hel del nyheter med sin höga teknologi, säger Josef Pelle som är passhandläggare i City polismästardistrikt.

De nya fotostationerna är helt oberoende av andra ljuskällor och av bakgrund som ska vara vit bakom objektet. Maskinen har flera inbyggda sensorer som läser av kunden som står framför kameran och skär ut bilden som hamnar i passet.  Idag är det bara en bild i passet. I de nya passen kommer flera bilder vara med varav en i färg. Ett foto på ID-sidan som är för identifieringen och några mindre bilder på andra ställen i passen. De fungerar som extra säkringar och försvårar vid eventuella försök av förfalskning.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

E-post till redaktionen
sambandet@stockholm.police.se