Sociala insatsgrupper

Syftet med sociala insatsgrupper är att hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil. Arbetet sker i samarbete mellan olika verksamheter som kan ge hjälp och stöd för en bättre framtid.

Sociala insatsgrupper


Slutredovisning av projektet sociala insatsgrupper

Rikspolisstyrelsen lämnade 4 november in sin slutredovisning av projektet sociala insatsgrupper. Efter den lyckade satsningen att initiera verksamhet med sociala insatsgrupper i pilotområden 2011-2012 gav regeringen ett nytt uppdrag till Rikspolisstyrelsen, att stödja och sprida arbetssättet 2013-2014.

I den slutredovisning som överlämnades den 4 november framgår bland annat att Rikspolisstyrelsen ser positivt på arbetet med sociala insatsgrupper, men att det krävs tydliga mål och enhetlig målsättning för deltagande verksamheter
Slutredovisningen

Fler redovisningar:

Gemensam viljeförklaring

Flera myndigheter står bakom arbetet med att utveckla arbetsmetoden sociala insatsgrupper, som nu sprids till flera orter.
Gemensam viljeförklaring

Berättelsen om Claudia:

Från rastlös med drogproblem till drogfri med framtidstro

Nu vill Karlskrona sprida sina positiva erfarenheter genom en elva minuters informationsfilm om sociala insatsgrupper. I filmen får vi också höra 17-åriga Claudia och hennes mamma som har fått tillbaka hoppet om framtiden genom modellen.

 

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden