Polisens resultat 2013

I februari varje år lämnar Rikspolisstyrelsen in årsredovisningen för Polisen till regeringen. I den beskriver Rikspolisstyrelsen hur Polisen har genomfört det uppdrag som regeringen har gett för året.

Poliser i Växjö Foto: Lars Hedelin

Antalet anmälda brott minskade och tryggheten är fortsatt hög bland allmänheten. Däremot är utvecklingen för utredningsverksamheten något negativ. Det är några av resultaten som redovisas i Polisens årsredovisning för 2013.

Resultatet beskrivs i Årsredovisning 2013.

Möt människorna bakom

Vi inom Polisen rycker ut vid slagsmål, trafikolyckor, inbrott, självmordsförsök, bombhot, bränder och rån. Vi arbetar planerat för att förhindra brott genom många olika insatser.

Allt vi gör, från blåljusutryckningar till att sköta tillståndsgivning, handlar om att hjälpa människor. I Polisen i siffror presenterar vi ett urval av polisens arbete 2013.

Nationell trygghetsundersökning

Brå (Brottsförebyggande rådet) gör varje år en nationell trygghetsundersökning. I undersökningen 2013 har 13000 personer svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Nationell trygghetsundersökning 2013 på Brås webbplats

112 vid larm
114 14 övriga ärenden