Rikspolisstyrelsens författningssamling

Här hittar du Rikspolisstyrelsens författningssamling, som förkortas RPSFS. Författningarna finns i menyn till vänster på sidan.

Alla författningar har ett FAP-nummer. Författningarna presenteras här enligt sitt FAP- eller RPSFS-nummer. Om du känner till något av numren kan du leta upp författningen du söker i menyn till vänster.

Om du inte känner till FAP- eller RPSFS-numret kan du använda sökordsregistret för FAP eller förteckningen enligt FAP-nummer, vilka finns att ladda ner nedan.

Fakta / Polisens författningssamling

  • FAP står för föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet.
  • Förteckning enligt FAP-nummer

    Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 15 februari 2014, ordnade enligt Polisens klassifikationssystem (FAP-nummer).

  • Sökordsregister för FAP

    Sökordsregister över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 15 februari 2014.

  • Polislagen

    Polislagen - SFS 1984:387, uppdaterad 2013-01-01. För att läsa mer om till exempel övergångsbestämmelser http://www.riksdagen.se

112 vid larm
114 14 övriga ärenden