Polismyndigheten i Norrbotten

Postadress: Box 50135, 973 24 Luleå

Kontakta oss:

Telefon: 114 14
Från utlandet: +46 77 114 14 00
Telefax: 0920-211 218 (vardagar)
Besöksadress: Skeppsbrogatan 37, Luleå
Kontaktformulär: Polismyndigheten i Norrbotten

 

OBS! E-post och fax kontrolleras varje helgfri vardag. Tel 114 14 besvaras dygnet runt.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden