Statistik - trafik

Här finns statistik från Polisens trafikarbete, bland annat om trafikövervakningskameror, hastighetskontroller och övervakning av skolavslutningar.