Idrottsrelaterade brott - Lagar och fakta

Idrottsrelaterad brottslighet innebär olika former av våld, hot och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang.

Idrottsrelaterade brott / Så säger lagen

Beskrivning av idrottsrelaterade brott

Idrottsrelaterad brottslighet innebär olika former av våld, hot och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, som exempelvis läktarvåld och huliganism. Till idrottsrelaterade brott förknippas främst personer som vid upprepade tillfällen deltagit i ordningsstörningar och visat sig benägen till att systematiskt delta i våldsyttringar.

Internationellt samarbete

I samband med större idrottsevenemang har Polisen inom EU rätt att begära förstärkning från annat land, enligt Prümrådsresolutionen artiklarna 17 och 18. Vanligtvis begärs hjälp från bortalagets hemmanation, till exempel om ett tyskt klubblag spelar i Sverige och supportrar i större mängd förväntas från Tyskland, kan tyska poliser komma hit efter begäran.

Ersättning för polisinsatser

Polisen är enligt ordningslagen skyldig att ta betalt för sina insatser vid vissa typer av arrangemang, som exempelvis idrottstävlingar. Om Polisen ska ta betalt eller inte, ska bedömas efter arrangemangets art och syfte.

Mer information

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden