Passbilaga - vårdnadshavares medgivande

Bilaga till passansökan för underårig - vårdnadshavares medgivande till pass för underårig (RPS 531.2 10-11)

Vid problem att öppna blanketten, trots försök att ladda hem senaste Adobe Readerversionen, finns även en blankett till höger på sidan, Enkla blanketter, under rubriken Relaterade dokument, som du kan skriva ut och fylla i för hand.

Observera att medgivandet ska dateras och inte får vara äldre än en månad.

Författare: Rikspolisstyrelsen
Utgivningsdatum: 2010-11-08


112 vid larm
114 14 övriga ärenden