Polismyndigheten i Västernorrlands län

Postadress: Box 720, 851 21 Sundsvall

Kontakta oss:

Telefon: 114 14
Telefax: 060-61 11 29  (hela dygnet), 010-56 80037  (dagtid)
Besöksadress: Storgatan 37, Sundsvall
Kontaktformulär: Polismyndigheten i Västernorrland

 

OBS! E-post öppnas endast helgfri måndag - fredag

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden