Polismyndigheten i Skåne

Postadress: Polismyndigheten i Skåne, 205 90 Malmö

Kontakta oss:

Telefon:
Från utlandet:
114 14
+46 77 114 14 00
Telefax: 010-561 66 00 (dagtid)
Besöksadress:
Kontaktformulär: Polismyndigheten i Skåne

 

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden