Polismyndigheten Gotland

Postadress: Box 1153, 621 22 Visby

Kontakta oss:

Telefon: 114 14
Telefax: 010-56 49 459
Besöksadress: Norra Hansegatan 2B
Kontaktformulär: Polismyndigheten Gotland
 
  
  • Hemse

    Poliskontor Hagagatan 30 (Hemse Vårdcentrum), Hemse

  • Visby

    Norra Hansegatan 2 B, Visby

112 vid larm
114 14 övriga ärenden