Poliisista

  • MobiltelefonOta yhtheys Poliisin kans

    Ota yhtheys Poliisin kans jos halvaat ilmottaa rikoksen, jos sulla oon kysymyksiä eli sie halvaat antaa tipsiä. Telefooninumero Poliisille asioissa jokka ei ole akyyttiä oon 114 14. Jos asia oon akyytti, soita 112.
    Ota yhtheys Poliisin kans

Mobilephone112 emergency
114 14 non-emergency

 

The Swedish Police dial 114 14 • In emergency dial 112 • From abroad dial +46 77 114 14 00