Ansökan om förordnande som vägtransportledare m.m.

Ansökan om förordnande som vägtransportledare/Begäran om förhandsbesked (enligt lag 2004:1167/2004:1169) (RPS 351.1 12-11)

Blanketten är elektronisk och ifyllningsbar på datorskärmen. Du måste ändå skriva ut blanketten och underteckna den innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post.

Vid problem att öppna blanketten

Om du inte kan öppna blanketten, trots att du laddat hem senaste versionen av Adobe Reader, kan du ladda ned en blankett som du fyller i för hand. Den finns i högerkolumnen under Relaterade dokument.

Författare: Rikspolisstyrelsen
Uppdaterad: 2014-11-12
Utgivningsdatum: 2012-11-26


112 vid larm
114 14 övriga ärenden