Presskontakter

Välj län för kontaktinformation till polismyndigheternas presskontakter.

Information från Gävleborg

Polismyndigheten i Gävleborgs län
Box 625, 801 26 Gävle

Mikael Hedström
Kommissarie
Presstalesman
Kommunikationsenheten

Tel direkt: 010-56 78542
Tel mobil: 0730-222 160

E-post: mikael.hedstrom@polisen.sePolismyndigheten i Gävleborgs län erbjuder medierna möjlighet att ta del av myndighetens mediekontaktlista, där det framgår vilka personer som kan kontaktas i olika ärenden.

Skicka ett e-postmeddelande till kommunikationsenheten där du som journalist kan begära ut listan. Kommunikationsenheten skickar därefter den senast uppdaterade mediekontaktlistan till angiven e-postadress.

Kommunikationsenhetens funktionsbrevlåda töms en gång per dag under helgfria vardagar.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden