Remissvar

Här redovisas Rikspolisstyrelsens svar på remisser under året. Svar från tidigare år finns i menyn till vänster.