Trafikkontroller i Skåne

Här finns trafikpolisen bland annat de närmaste dagarna:

Fredag 19 december
Beteendeövervakning – E4, E6
Kontroll av yrkesmässig trafik – E6, E22
Lördag 20 december
Trafiknykterhetskontroller – Nordvästra Skåne
Söndag 21 december
Hastighetsövervakning – Kristianstads kommun
Trafiknykterhetskontroller – Kristianstads kommun
Beteendeövervakning – E4, E6

Måndag 22 december
Förar- och fordonskontroller – Helsingborgs kommun
Beteendeövervakning – Europavägar
Tisdag 23 december
Beteendeövervakning – Europavägar
Onsdag 24 december
Beteendeövervakning – Europavägar
Torsdag 25 december
Beteendeövervakning – Europavägar
Fredag 26 december
Beteendeövervakning – Europavägar
Lördag 27 december
-----------------------------------------------
Söndag 28 december
Beteendeövervakning – Europavägar

112 vid larm
114 14 övriga ärenden