Sociala insatsgrupper

Redovisning av regeringsuppdraget samt utvärdering av pilotprojektet.

Slutredovisning   (.pdf, 0,6 megabyte)
Författare: Rikspolisstyrelsen/Polisavdelningen
Utgivningsdatum: 2012-11-01Författare: Filip Wollter, Anders Kassman, Lars Oscarsson, Ersta Sköndal Högskola
Utgivningsdatum: 2012-11-01

112 vid larm
114 14 övriga ärenden