Samverkan polis och kommun

Inspektion av samverkan mellan fem polismyndigheter och ett antal kommuner. Inspektion 2012:2

Samverkan polis och kommun  (.pdf, 2,3 megabyte)
Författare: Rikspolisstyrelsen/Verksledningskansliet
Utgivningsdatum: 2012-05-30