Polismyndigheternas förmåga att genomföra utredningsåtgärder under icke kontorstid

Inspektion av polismyndigheternas förmåga att genomföra utredningsåtgärder under icke-kontorstid. Inspektionsrapport 2012:1

Författare: Rikspolisstyrelsen/Verksledningskansliet
Utgivningsdatum: 2012-03-16