Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan

Centrala prognoser för perioden 2012 - 2015 En rapport (slutrapport) från: Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården

Författare: RPS BRÅ ÅKL DV KV
Utgivningsdatum: 2012-03-23