Lägesbild av den grova organiserade brottsligheten 2011

Nationella underrättelsecentret, NUC, inom den myndighetsgemensamma satsningen mot den grova organiserade brottsligheten, lämnar en lägesbild. NUC Rapport 2011:3

Författare: Rikspolisstyrelsen/Rikskriminalpolisen