Tillämpningsföreskrifter - ändringsbeslut 2011

Ändring av beslut 2008/456/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013.

Författare: Rikspolisstyrelsen/Rikskriminalpolisen
Utgivningsdatum: 2012-05-10