Polislagen

Polislagen - SFS 1984:387, uppdaterad 2013-01-01. För att läsa mer om till exempel övergångsbestämmelser http://www.riksdagen.se

Polislagen  (.pdf, 121 kilobyte)
Författare: Regeringskansliet
Uppdaterad: 2014-05-14
Utgivningsdatum: 2014-05-14


112 vid larm
114 14 övriga ärenden