Om upphandlingar

Allmänt om Polisens upphandlingar

Polisen köper in varor och/eller tjänster genom upphandlingar. Polisens upphandlingar genomförs i enlighet med gällande regelverk. Den lag som främst reglerar upphandlingsarbetet inom Polisen är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Polisens upphandlingar omfattar anskaffning av varor och tjänster till den egna verksamheten som exempelvis polisspecifika varor och tjänster,it-relaterade varor och tjänster, byggentreprenader, tryckeritjänster m.m.

En stor del av anskaffningen görs genom avrop från de statliga ramavtal som finns tecknade inom olika områden, till exempel inom möbler, resor och personaluthyrning.

Hur får man veta att en upphandling ska äga rum inom Polisen?

Upphandlingar med ett totalt kontraktsvärde som överstiger 270 964 SEK offentliggörs av Polisen genom annonsering på www.mercell.se eller på www.ted.europa.eu (Tenders Electronic Daily, EU:s elektroniska tidskrift för offentlig upphandling).

Underlag läggs upp på Polisens upphandlarprofil; http://www.polisen.se/Aktuellt/Aktuella-upphandlingar/

Leverantörer som är intresserade måste själva vara aktiva och informera sig om Polisens upphandlingar.

Kan man föranmäla sig till en upphandling?

Det går inte att föranmäla sig till någon av Polisens upphandlingar.

Vad krävs för att få delta?

Några generella krav för att få delta i Polisens upphandlingar finns inte. I samband med varje enskild upphandling ställs specifika krav för att leverantören ska kunna komma ifråga.

Finns det några skillnader mellan Rikspolisstyrelsens upphandlingsstrategi och polismyndigheternas?

Det finns ingen egentlig skillnad i upphandlingsstrategi mellan Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna. Polisen har en central upphandlingsorganisation. Bland annat ska all anskaffning som överstiger gränsen för direktupphandling (270 964 SEK) handläggas av upphandlingssektionerna vid affärsenheten vid Rikspolisstyrelsen.

Anskaffning av varor och tjänster samt byggentreprenader som understiger gränsen för direktupphandling ska handläggas vid respektive polismyndighet, avdelning eller motsvarande vid Rikspolisstyrelsen.

Frågor?

Om du har några frågor om upphandlingar inom Polisen är du välkommen att kontakta upphandlingssektionerna (upphandlingssektionen.rps@polisen.se) eller den aktuella polismyndigheten.

      112 vid larm
      114 14 övriga ärenden